Escoles esportives Temporada 2020-2021
Benvinguts a Aqua Móra d'Ebre
Escola de natació per a nadons, infants, joves i adults

Natació Nadons (4 mesos-3 anys)

Curs per a nadons d’entre 4 mesos i 3 anys, amb acompanyament dels pares. Sessions per habituar al nadó a les condicions del medi aquàtic, fomentar la interacció entre nadons i la relació afectiva amb els pares.

Natació Petits (3 a 4 anys)

Curs per a infants d’entre 3 i 4 anys, sense acompanyament dels pares. Mitjançant el joc, el nen/a es familiaritzarà i s’iniciarà a les habilitats bàsiques del medi aquàtic. Aprofitant aquesta situació el nen/a es relacionarà amb altres companys i millorarà aspectes psicomotrius.

Natació Infantils (5 a 7 anys)

Curs de natació per nens/es de 5 a 7 anys, l’objectiu principal és la iniciació a l’activitat esportiva en el medi aquàtic, respectant les etapes evolutives i les possibilitats individuals de cada nen/a.

Natació Juniors (8 a 14 anys)

Curs de natació per a infants de 8 a 14 anys l’ objectiu principal és la Iniciació i perfeccionament en la tècnica d’estils crol, esquena, braça i papallona.

Horaris:

  ● Nadons (4-24 mesos): dimecres, de 16,30 a 17,15 h

  ● Nadons (2-3 anys): divendres, de 16,30 a 17,15 h

  ● Petits (3-4 anys): de dilluns a divendres, de 18,30 a 19,15 h

  ● Infantils (5-7 anys): de dilluns a divendres, de 18,30 a 19,15 h

  ● Juniors (8-14 anys): de dilluns a divendres, de 19,30 a 20,15 h

  ● Adults (a partir de 15 anys): dilluns-dimecres, de 7,30 a 8,15 h o de 20,20 a 21,05 h

Calendari:

  ● del 14 de setembre al 22 de juny

Preus (quota trimestral):

Si l’alumne és abonat d’AquaMora té un cost de 52,60 € (grup nadons), 32,30 € (grup petits), 27,65 € (grup infantils i júniors) o 61,50 € (grup adults)

Si l’alumne no és abonat d’AquaMora té un cost de 105,20 € (grup nadons), 64,60 € (grup petits), 55,30 € (grup infantils i júniors) o 123 € (grup adults)


*Si formes part de les AMPA amb les que tenim conveni, gaudeix del corresponent descompte

**No han de pagar la quota de setembre (compensació de març) aquells cursetistes actius al març de 2020.

Inscripcions:

  ● Període prioritari d’inscripcions per a cursetistes en actiu al març de 2020: del 17 al 23 d’agost de 2020

  ● Període d’inscripcions per a nous cursetistes: del 24 d’agost al 12 de setembre


Les inscripcions es formalitzen a la recepció del Complex Esportiu d’AquaMora segons el calendari assignat i per ordre d’inscripció.

Poden tramitar les sol·licituds d’inscripció pare/mare/tutor dels menors i també tercers, sempre i quan vinguin acompanyades del full d’autorització (sol·licitar a recepció) signat per part de la mare/pare/tutor i juntament amb la fotocòpia del DNI de qui autoritza.

Mesures Covid19:

  ● Per al bon desenvolupament de les activitats, s’han aplicat les mesures específiques per a escoles esportives de seguretat i prevenció sanitària vigents en l’actual fase.

Copyright © All rights reserved | BlackData Software